ஸலோ – யமுனா ராஜேந்திரன்

‘அந்த போல்ஷிவிக்குகள் செங்கடலில் விழுந்தால் என்ன நடக்கும் என்று சொல் பார்ப்போம்’ என்கிறான் நான்கு நாசி சித்திரவதையாளர்களில் ஒருவன். அவனது மெய்ப்பாதுகாவலன் ஆச்சர்யத்துடன் அருகில் வருகிறான். ‘போல்ஷிவிக்குகள் செங்கடலில் விழுந்தால் நீர் பீச்சியடித்துத் தெறிக்கும்’ என்கிறான் சித்திரவதையாளன். அப்போது அவன் தன் அறையின் ஜன்னலில் அமர்ந்து புல்தரையில் நடக்கும் சித்திரவதைகளைக் தொலைக் கண்ணாடியில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

- தொடர்ந்து வாசிக்க…

Filed Under: உலகம்சினி விமர்சனம்முக்கிய செய்திகள்

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply




If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்..
 

English Bamini Tamil-English