இறகு – யமுனா ராஜேந்திரன்

ஆங்கில இயக்குனரான பிலிப் காப்மென் இயக்கத்தில் வெளியான குவில்(2000) அல்லது இறகு திரைப்படம் மார்கிஸ் டி சேடின் வாழ்வு, வரலாற்றுண்மைகள், காலப்பரிமாணம் போன்ற எதனையுமே கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளாமல், மார்கிஸின் 74 ஆண்டு நிகழ்வுகளையும், மார்கிஸின் இறுதி இரண்டாண்டுச் சம்பவங்களாகக் குறுக்கி மார்கிஸ் பற்றி சாரமான வாழ்வாகத் தருகிறது.

தொடர்ந்து வாசிக்க…

Filed Under: உலகம்கட்டுரைகள்முக்கிய செய்திகள்

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்..
 

English Bamini Tamil-English