இனி அவன் : பின் முள்ளிவாய்க்கால் திரைப்படம்!

விமர்சனத்துக்குப் போவதற்கு முன்னால் சிங்கள சினிமாவின் புதிய தலைமுறைக் கலைஞனான அசோக ஹந்தகமாவுக்கு அவரது தொழில்துறை மேதமைக்கும், கலைசார்ந்த அணுகுமுறைக்கும் எனது தலைதாழ்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.

தொடர்ந்து வாசிக்க….

Filed Under: உலகம்கட்டுரைகள்முக்கிய செய்திகள்

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்..
 

English Bamini Tamil-English