லைலா – யமுனா ராஜேந்திரன்

சமகால ஈரானில் நிலவும் பலதார மணம், ஒரு பெண்ணின் மனநிலையில் ஏற்படுத்தும் ரணங்களையும், காதலற்ற வாழ்வு மரபின் பெயரில் ஆணின் மனத்தில் ஏற்படுத்தும் தீராத வேதனையையும் லைலா எனும் படம் சொல்கிறது.

- தொடர்ந்து வாசிக்க…

Filed Under: உலகம்கட்டுரைகள்முக்கிய செய்திகள்

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்..
 

English Bamini Tamil-English