தமிழ் மக்களால் அச்சத்துடன் வரவேற்கப்படும் 2013

உலக பொருண்மிய இயக்கத்தினை மிகவும் ஆழமாக அவதானிப்பதால் சில எதிர்வு கூறல்களை துல்லியமாகக் கூறலாம். அந்த வகையில் ஈழத்தமிழர் அரசியல் பிரச்சினையினை நோக்கும் போது, அரசியல் தீர்வினை நோக்கி நகருவதற்கு முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு உள்ளது.

இதில் இலங்கை அரசிற்கு அழுத்தம் தரும் இந்திய அரசின் பலமும், புலம் பெயர் தமிழ்ச்சமூகத்தின் பலமும் ஒன்றுக்கொன்று சமனாகவும் எதிர்நேர் திசைகளாகவும் அமைந்து உள்ளன.

தொடர்ந்து வாசிக்க…

Filed Under: கட்டுரைகள்முக்கிய செய்திகள்

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்..
 

English Bamini Tamil-English