மாணவர்களுக்காக, ராஜபக்சக்களுக்காக புனர்வாழ்வு கொடுக்கப்படவேண்டும்? ஜி.ரி.என்.இற்காக அய்யனார்

யாழ் பல்லைக்கழகத்தின் செயற்பாடுகள் முற்றிலும் ஸ்தம்பிதம் அடைந்துபோயுள்ளன கடந்த டிசம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதியுடன் பல்கலைக்கழகம் மூடப்பட்டு ஒரு மாதமாகின்றது. மாணவர்களின் கற்றல் செயற்பாடுகளை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கு கைதுசெய்யப்பட்ட மாணவர்களை விடுவிக்க இயலாது அவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு வழங்கியே தீருவோம் என்ற கோத்தபாய ராஜபக்சவின் உத்தரவுதான் தடையாகவுள்ளது.

தொடர்ந்த வாசிக்க…

Filed Under: கட்டுரைகள்முக்கிய செய்திகள்

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்..
 

English Bamini Tamil-English